MOXO DİKKAT PERFORMANS ÖLÇEĞİ

MOXO DİKKAT PERFORMANS ÖLÇEĞİ Dikkat, günlük yaşamımızda önemli bir bilişsel işlevdir. Dikkat, odaklanma, algılama ve bilgi işleme süreçlerini içerir. Bu nedenle, dikkat becerilerini değerlendirmek ve geliştirmek için çeşitli testler kullanılır. Moxo Dikkat Testi de bu testlerden biridir.

Moxo Dikkat Testi, dikkat becerilerini değerlendirmek ve dikkat eksikliği belirtilerini tespit etmek amacıyla kullanılan, uzman doktorlar tarafından geliştirilmiş bir testtir. Bu test, 06-65 yaş aralığındaki bireylerin, dikkat süresini, odaklanma becerisini, tepki verme hızını ve dikkatle ilgili diğer bilişsel yetenekleri ölçmek için tasarlanmıştır. Bilgisayar veya tablet üzerinden uygulanan dijital bir testtir. Test, yetişin ve çocuk olmak üzere iki ayrı formdan oluşur. Görsel ve işitsel uyarıcılardan oluşan dikkat çekici ve ilgi uyandırıcı bir ortamda gerçekleştirilir.

Teste katılan bireylerden, talimatları takip ederek farklı görevleri tamamlaması beklenir. Moxo Dikkat Testi sonuçları, dikkat performansınızı istatistiksel veriler ve karşılaştırmalarla değerlendirir. Test, dikkat eksikliği, hiperaktivite, zamanlama ve dürtüsellik alanlarında yapılan ölçümlerin, bir uzman tarafından değerlendirilerek uygun tedavi planının oluşturulmasına olanak sağlar.

Test ve değerlendirme

Çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik çeşitli ölçekler ve gözlemler eşliğinde psikoterapi sürecinin daha sağlıklı oluşturulması için uygulanan testler,

  • Bieber Cümle Tamamlama Ölçeği,
  • Çocuk Değerlendirme Testleri,
  • Duygudurum Değerlendirme (Kaygı- Depresyon) Ölçekleri
  • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
  • Meslek Seçim Envanterleri
  • Moxo Dikkat Performas Ölçeği
  • Sınav Kaygısı Ölçeği
  • Yeme Bozukluğu Değerlendirme Ölçekleri

Psikolojide ölçekler, kişilerde belirli bir özelliğin var olup olmadığını ve ne ölçüde var olduğunu değerlendirme amacıyla kullanılır.
Ölçekler bireyin kendini ifadesine dayalı olarak ölçüm yapan bir veri toplama yoludur. Testler ise ölçeklerde olduğu gibi bireylerin beyanına dayalı değildir, ölçülmek istenen özelliği belirlemek için hazırlanmış, uzman tarafından uygulanan ve yorumlanabilen ölçüm araçlarıdır.

 
MMPI KİŞİLİK TESTİ

Kişilik özelliklerini bilimsel ve objektif olarak ortaya koyan, bireyin kişisel ve toplumsal uyumunu değerlendirmeyi hedefleyen bir testtir.