Ergen Psikoterapisi

Ergenlik, bireyin çocukluktan genç yetişkinliğe geçiş aşamasındaki bir gelişim dönemidir.

Bu dönem bireyin hormonal değişiklikler yaşadığı, hayatla temasının arttığı; benliğini, kimliğini keşfettiği bir süreç olduğu için zaman zaman birey de aile de birtakım zorlayıcı problemlerle karşı karşıya gelebilmektedir. Bu dönemde karşılaşılabilecek zorluklara baş edebilmek, değişime uyumu kolaylaştırmak, süreci sağlıkla geçirebilmek için bireyin ve ailenin destek alması gereklidir

Gülümsemeye devam et; çünkü hayat güzel şey ve daha “uğruna gülünecek birçok hikayen var.” 

Marilyn Monroe

 

Ergenlerle Çalışma Alanlarım,

Ergenlik döneminde bireyler hem fiziksel hem de zihinsel olarak değişim gösterirler. Bu değişimlerle duygusal, düşünsel ve davranışlar olarak çocukluk dönemlerinden farklılık gösterirler. Ergenlik döneminde yaşanan değişimler bireylerin bazı konularda sorunlar yaşamasına neden olmaktadır.