Genç yetişkin ve yetişkin bireylerin, yaşamda zorlandığı, kırılmalar yaşadığı, kaybolmuş hissettiği süreçler için kişisel gelişimini desteklemek ya da farkındalığını arttırmaya yönelik yapılan seanslardır. Bireysel terapiler, gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı duyularak karşılaştığınız sorunlar hakkında yargılanmadan, koşulsuz kabulle dinleneceğiniz 45-50 dakikalık görüşmelerdir.

Bu dönem bireyin hormonal değişiklikler yaşadığı, hayatla temasının arttığı; benliğini, kimliğini keşfettiği bir süreç olduğu için zaman zaman birey de aile de birtakım zorlayıcı problemlerle karşı karşıya gelebilmektedir.

Online Terapi, psikoterapi sürecinin gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı duyularak karşılaştığınız sorunlar hakkında yargılanmadan, koşulsuz kabulle dinleneceğiniz online (dijital) platformalardan gerçekleştirilen 35-40 dakikalık görüşmelerdir.

Çocuk psikoterapisi, çocuğun gelişim dönemlerini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi için günlük hayatta ve okul hayatında karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm becerisi geliştirme, farkındalık kazandırma ve problemlerin tekrarlanmasını engellemek için yapılan görüşmelerdir. Psikolog bu görüşmelere zaman zaman ebeveyn ve öğretmen desteğini de dahil ederek terapi sürecini yürütür.